Kontakt

 

PUMASPED s.r.o.                                                                                                     
Novomestská 44/45
926 01 Sereď

IČO: 464 957 54

Sme platcami DPH

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, Vložka číslo: 28719/T                                          

 

Bankové spojenie: SLSP a.s., www.slsp.sk                                                                        

Číslo účtu: 5026197262/0900                                                              

IBAN: SK1309000000005026197262, SWIFT: GIBASKBX

   

Tel.: 00 421 (0) 905 863 093

E-mail: info@pumasped.sk 

 

                                                 

Kontaktujte nás